Darbuotojų pareigybės

Direktoriaus pareigybės aprašymas

Administratoriaus pareigybės aprašymas

Skyrininko pareigybės aprašymas

Ugniagesio gelbėtojo pareigybės aprašymas