Projektai

Ugniagesių šventė Grodek valsčiuje, trečiasis projekto partnerių susitikimas

Ugniagesių mokymai. Ketvirtas etapas

Ugniagesių mokymai. Trečias etapas

Ugniagesių mokymai. Antrasis etapas

Raseinių priešgaisrinės saugos tarnyba dalyvauja INTERREG V-A Lietuva – Lenkija programos projekte

Ugniagesių mokymai. Pirmas etapas

Viduklės ugniagesių komandai naujas gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilis

Ugniagesių šventė Šilalės mieste

Raseinių priešgaisrinėje saugos tarnyboje lankėsi projekto partneriai

INTERREG V-A LIETUVA – POLSKA programos bendradarbiavimo projektas