Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2018 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų suvestinė

2018 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų suvestinė

2018 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų suvestinė

2018 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų suvestinė

2018 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų suvestinė

2018 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų suvestinė 

 

2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys (I dalis)

2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys (II dalis)

2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys (III dalis)

2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų suvestinė

2017 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų suvestinė

2017 metų III ketvirčio finansų ataskaitų suvestinė

2017 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų suvestinė

2017 metų II ketvirčio finansų ataskaitų suvestinė

2017 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų suvestinė

2017 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų suvestinė

 

2016 metų biudžeto vykdymo ataskaitų suvestinė

2016 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų suvestinė

2016 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų suvestinė

2016 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų suvestinė

2016 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2016 metų finansinių ataskaitų suvestinė (I dalis)

2016 metų finansinių ataskaitų suvestinė (II dalis)

2016 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų suvestinė

2016 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų suvestinė

2016 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų suvestinė