2024 m. vasario 1 dieną Raseinių priešgaisrinės saugos tarnyba pradėjo įgyvendinti Interreg VI-A Lietuvos ir Lenkijos programos projektą „Pasiruošimas miško gesinimui Lietuvos – Lenkijos pasienio ruože“. Projektą įgyvendins keturi partneriai: Raseinių priešgaisrinės saugos tarnyba, Lenkijos Gródek komuna, Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, Tauragės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba.  

Projekto tikslas – gamtos, biologinės įvairovės ir žaliosios infrastruktūros apsaugos ir išsaugojimo gerinimas, įskaitant miestų teritorijas, ir visų formų taršos mažinimas.

Projekto metu bus sukurta ir įdiegta mobilioji aplikacija, skirta efektyvinti savanorių ugniagesių koordinavimą ir aktyvavimą Lietuvoje ir Lenkijoje. Vyks bendri ugniagesių mokymai, kvalifikacijos kėlimo kursai. Projektas apims specializuotos gaisro gesinimo įrangos ir technologijų įsigijimą, kurie gali padėti sutrumpinti reagavimo laiką, sumažinti žalą aplinkai, apsaugoti gyvybes ir turtą. Vykdant projektą Raseinių priešgaisrinės saugos tarnyba įsigys šiluminio vaizdo kamerą (termovizorių), bepilotę skraidyklę su šiluminio vaizdo kamera, vandens siurblį, mobilų vandens rezervuarą, skaitmenines radijo stotis, akumuliatorius grandininius pjūklus, apsaugines ugniagesio aprangas ir kitą gaisrų gesinimo įrangą.

Bendras projekto biudžetas – 534565,28 Eur. Iš kurių Europos regioninio plėtros fondo (2021-2027 m. Interreg VI-A Lietuvos ir Lenkijos programos) skirtos lėšos – 427652,22 Eur. Projekto partnerių lėšos – 106913,06 Eur. Raseinių priešgaisrinės saugos tarnybai tenkanti projekto lėšų suma – 140737,50 Eur., iš jų Europos regioninio plėtros fondo parama – 112590 Eur., Raseinių rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 28147,50 Eur.

Projekto pradžia:  2024-02-01

Projekto pabaiga: 2026-01-31 

Skip to content